Zorg Branche en ISO 9001

Het ISO 9001 Abonnement van de Stichting Certificering MKB maakt het mogelijk voor (kleine) instellingen in de Zorg Branche om zich ISO 9001 te certificeren tegen geringe kosten en een geringe inspanning. Uiteraard is de Stichting Certificering MKB zelf ook ISO 9001:2015 gecertificeerd.

ISO 9001 certificering

De volgende zorginstellingen zijn de afgelopen periode via de stichting ISO 9001:2015 gecertificeerd. Wij feliciteren de onderstaande bedrijven met het behaalde resultaat:

De onderstaande bedrijven zijn gestart met de ISO 9001 certificering of starten binnenkort:

Voor meer informatie over de bovenstaande zorginstellingen verwijzen we u naar de bovenstaande links van de betreffende websites.

De Zorg Branche en ISO 9001 gaan steeds meer hand in hand. Een grote zorginstelling in het midden van Nederland is al overgegaan van Zorg branche en ISO 9001HKZ naar ISO 9001.

De stichting maakt gebruik van 1 standaard kwaliteitshandboek volgens de ISO 9001 norm. Hier  kunnen wel een aantal toevoegingen per instelling zitten. Deze zijn dan alleen voor die betreffende instelling van toepassing.

Het grote voordeel is dat de kosten laag kunnen blijven door gebruik te maken van 1 handboek voor alle aangesloten zorginstellingen. Daarnaast kan het certificerende bureau de ISO 9001 certificering uitvoeren door middel van een praktijk audit onder de aangesloten zorginstellingen.

Het centrale ISO 9001 kwaliteitshandboek wordt via de cloud toegankelijk gemaakt voor alle aangesloten instellingen. Iedere aangesloten instelling in de Zorg Branche heeft toegang tot het zelfde ISO 9001 kwaliteitshandboek. Maar alle kwaliteitsregistraties worden op een eigen beveiligde deel van de cloud opgeslagen. Ook dit levert voordelen op voor de audits, omdat er per instelling 1 centraal punt is waar alles moet staan.

Zorgbranche en ISO 9001

Door de gebruikte software is het eenvoudig om versiebeheer op het kwaliteitshandboek toe te passen. Daarnaast is het bijwerken van documenten door de stichting en de aangesloten leden eenvoudig na installatie van een programma. Na het opleveren van het ISO 9001 kwaliteitshandboek krijgen de leden de tijd om de procedures in hun organisatie in te voeren. De Stichting Certificering MKB ondersteunt haar leden hierbij en gaat circa 1 maand na invoering een interne audit plannen. De uitkomsten van de audit worden besproken met de instellingen en de noodzakelijke wijzigingen worden via het Verbetermanagement (Improve Management) doorgevoerd. Na de gebruikelijke termijn om bewijslast op te bouwen kan de ISO 9001 certificering uitgevoerd worden door het certificerende bureau.

Voor meer informatie en/of om direct een afspraak in te plannen kunt u contact opnemen met:

office@certificeringmkb.nl of bel naar: 06 4141 1888