ISO 9001 Abonnement

Bestaat uit:

 • een standaard kwaliteitsmanagementsysteem
 • snelle invoering van ISO 9001
 • begeleiden van medewerkers en directie bij kwaliteitsmanagement
 • begeleiding na de externe audits en certificering om restpunten op te lossen
 • uitvoering van interne audits
 • de klant is verantwoordelijk voor de planning van de invoering en de aanvraag van offertes voor certificering
 • leveren van kennis door de kwaliteitsmanager van de stichting
 • lage kosten door:
  1. standaardisatie
  2. interne audits deels op afstand
  3. spreiding van de kosten van de Stichting over 3 jaar
  4. externe bureau dat de certificering uitvoert kan dit goedkoper doen, doordat de documentatie (kwaliteitshandboek) standaard is voor alle klanten
  5. de kosten van certificering door het externe bureau komen voor rekening van de klant
Leden Stichting
Feestelijke uitreiking ISO 9001 certificaten

ISO 9001 Abonnement

Het bestaat uit een standaard kwaliteitsmanagementsysteem, waarvan alle bedrijven (uit 1 branche) gebruik maken. De Stichting Certificering MKB begeleid de invoering van dit kwaliteitsmanagementsysteem bij de bedrijven. En begeleid de certificering, houdt interne audits bij de bedrijven en zorgt voor onderhoud, zodat telkens de nieuwste norm gebruikt wordt. Voor de exacte bedragen van het abonnement kunt u het beste contact met ons opnemen. De bedragen zijn afhankelijk van het aantal bedrijven in een branche dat mee werkt, het aantal vestigingen en het aantal medewerkers.

De documenten van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn voor alle bedrijven van 1 branche identiek. De verschillen zitten in het toepassen of uitsluiten van bepaalde onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem of procedures voor de verschillende bedrijven.

Na de aanmelding van een bedrijf voor het ISO 9001 abonnement start de stichting met een intake gesprek en eventueel een Quality Scan. De Quality Scan geeft een goede indruk van het kwaliteitsniveau van de bedrijfsprocessen van een nieuwe klant. Tevens geeft de scan een goede indruk van de benodigde inspanning voor het bedrijf om alle noodzakelijk bedrijfsprocessen op het niveau van ISO 9001 te krijgen. Het bedrijf krijgt volgens een stappenplan instructies om de procedures van het gezamenlijke kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren. De begeleiding van de invoering van ISO 9001 bij de klant zal hoofdzakelijk telefonisch of via beeldverbinding (internet) uitgevoerd worden. De stichting zal snel hierna een interne audit uitvoeren om te kijken waar de knelpunten zitten en waar extra telefonische ondersteuning nodig is. Na circa 2 maanden kan een definitieve interne audit uitgevoerd worden om te zien of het bedrijf klaar is voor de daadwerkelijke ISO 9001 certificering door het externe bureau.

Een reactie plaatsen

Call Now Button