ICT Branche en ISO 9001

ICT Branche en ISO 9001

De Stichting Certificering MKB is actief in de ICT branche. Uit onze ervaring is gebleken dat de ICT Branche en ISO 9001 een goede combinatie is en dat veel bedrijven zich willen certificeren, maar dat de kosten en de inspanning vaak een struikelblok is. Hiervoor heeft de Stichting Certificering MKB het ISO 9001 Abonnement ontwikkeld.

ISO 9001 certificering

De volgende ICT bedrijven zijn via de stichting ISO 9001 gecertificeerd:

 

De onderstaande bedrijven zijn gestart of starten binnenkort met de ISO 9001 certificering:

Voor meer informatie over deze bedrijven ga naar de betreffende websites.

ICT Branche en ISO 9001

ISO 9001 en ICT Branche

De aangesloten ICT bedrijven zijn of worden samen met de stichting ISO 9001 gecertificeerd. De stichting maakt gebruik van 1 standaard kwaliteitshandboek, waarin wel een aantal toevoegingen per bedrijf kunnen zitten, die alleen voor dat betreffende bedrijf van toepassing is.

Het grote voordeel is dat de kosten laag kunnen blijven door gebruik te maken van 1 handboek voor alle aangesloten bedrijven binnen de ICT Branche. Daarnaast kan het certificerende bureau de certificering uitvoeren door middel van praktijk audit onder de aangesloten bedrijven.

ICT Branche en ISO 9001Het centrale kwaliteitshandboek wordt via de cloud toegankelijk gemaakt voor alle aangesloten bedrijven. Ieder aangesloten bedrijf heeft toegang tot het zelfde handboek. Alle kwaliteitsregistraties worden op een eigen beveiligde deel van de cloud opgeslagen. Dit levert voordelen op voor de audits, omdat er per bedrijf 1 centraal punt is waar alles moet staan.

Via de cloudtoepassing is het eenvoudig om versiebeheer op het kwaliteitshandboek toe te passen. Daarnaast is het bijwerken en synchroniseren van documenten eenvoudig na installatie van een applicatie op de desktop. Na het opleveren van het kwaliteitshandboek krijgen de leden de tijd om de procedures in hun organisatie in te voeren. De Stichting Certificering MKB ondersteunt haar leden hierbij. Na circa 1 maand na invoering wordt een interne audit gepland. De uitkomsten van de audit worden besproken met de bedrijven. De noodzakelijke wijzigingen worden via het Verbetermanagement (Improve Management) doorgevoerd. Na de gebruikelijke termijn om bewijslast op te bouwen kan de ISO 9001 certificering uitgevoerd worden door het bureau dat geautoriseerd is om de ISO 9001 certificaten af te geven.

De huidige aangesloten bedrijven leveren o.a. clouddiensten, ICT-advies, ICT-beheer, outsourcing, netwerkbeheer, werkplekbeheer, software voor verzuimbedrijven, telecommunicatie apparatuur, track & trace systemen, diverse communicatiemiddelen en nog meer.

Voor meer informatie en/of om direct een afspraak in te plannen kunt u contact opnemen met:

                          office@certificeringmkb.nl of bel naar: 06 4141 1888