Stichting Certificering MKB

Voor en door het MKB:

Stichting Certificering MKB

  • opgericht in juli 2015 door John Vis en Jan Stam van Quality Vision;
  • doelstelling: zoveel mogelijk kleine organisaties in staat te stellen om een ISO 9001 certificaat te behalen;
  • veel belangstelling om te certificeren, maar veel kleine organisaties zien op tegen de kosten en inspanningen;
  • oplossing: een organisatie (stichting) opzetten waar bedrijven een contract mee aangaan en met een gezamenlijk kwaliteitsmanagentsysteem werken.

Stichting Certificering MKB

De stichting bouwt, beheert en vernieuwt een gezamenlijk kwaliteitsmanagementsysteem per branche. De invoering, onderhoud en interne audits hiervoor worden door Quality Vision uitgevoerd.

Dit kwaliteitsmanagementsysteem wordt via een cloudoplossing aan alle deelnemende bedrijven ter beschikking gesteld. De bedrijven kunnen in hun eigen omgeving werken en documenten synchroniseren.

De stichting kan op eenvoudige wijze interne audits uitvoeren, omdat in de cloud vrijwel alle kwaliteitsregistraties staan. In eerste instantie richt de stichting zich op het certificeren volgens de ISO 9001 norm, maar in de toekomst kan als toegevoegde waarde de samenwerking tussen de aangesloten bedrijven ontstaan. Alle bedrijven weten van de anderen dat ze gecertificeerd zijn en de stichting bewaakt de kwaliteit samen met het bureau dat de ISO 9001 certificaten uitgeeft, Bureau Veritas Nederland.

Organisatie

De Stichting Certificering MKB bestaat uit meerdere afdelingen. Per branche of deelbranche is er een aparte afdeling met een eigen bestuur. De deelnemende bedrijven maken deel uit van het afdelingsbestuur. De afdelingsbesturen kiezen uit hun midden vertegenwoordigers die deelnemen in het hoofdbestuur.

Op dit moment zijn er 2 afdelingen: Afdeling ICT Branche en Afdeling Zorg Branche.

ISO 9001 certificering

De eerste 6 bedrijven zijn nu ISO 9001 gecertificeerd.

Strategie

De stichting wil in 2017 verder uitbreiden met nieuwe leden. Daarvoor zijn we in januari met een speciale online actie gestart, waarbij bedrijven die in 2017 een contract met ons aangaan, nog volgens de tarieven van 2016 aangesloten worden. De stichting is sinds januari 2017 kennis- en voordeelpartner van de ICT brancheorganisatie ICTWaarborg. Leden van ICTWaarborg krijgen een extra korting op het ISO 9001 abonnement.

ICTWaarborg Partner

Verder is het mogelijk om via onze partner Quality Vision een ISO 27001 traject te starten. Voor meer info hierover, of over de online actie, kunt u contact met ons opnemen.

Quality Vision